מטרתנו היא לייצר גוף ידע מחקרי שנועד להפחית אי שיוויון במתן שירותים בבריאות הנפש ולשפר את איכות שירותי הבריאות הניתנים לאוכלוסיות מגוונות מבחינה תרבותית.


המרכז 

למחקר קליני בין-תרבותי​​

Prof. Ora Nakash / onakash@smith.edu / © 2013 by MOGY                                                                                                                                                                       Follow us on 

  • linkedin-square