מטרת הפרוייקט הינה תכנון, פיתוח, בחינה, הערכה והפצה של מודלים חינוכיים המקדמים חינוך רב- תרבותי ושונות תרבותית במוסדות להשכלה גבוהה, שיכנסו לזרם החינוך המרכזי וייושמו על ידי אנשי מקצוע המכשירים סטודנטים לחינוך ומורים. במסגרת הפרוייקט יבוצעו תכניות ניסיוניות במודלים חינוכיים אוניברסליים הקשורים לדעות קדומות, סטריאוטיפים וקידום זכויות אדם.


הפרוייקט הינו חלק מהתאגיד של האיחוד האירופי וממומן על ידי הסוכנות לחינוך, לאודיו-ויזואל ולתרבות (EACEA) בתכנית הטמפוס של האיחוד הארופאי.

פיתוח מודל בינלאומי לרפורמה בתכנית הלימודים בחינוך רב-תרבותי והכשרה בשונות תרבותית

המרכז 

למחקר קליני בין-תרבותי​​

Prof. Ora Nakash / onakash@smith.edu / © 2013 by MOGY                                                                                                                                                                       Follow us on 

  • linkedin-square