שיפור האבחון וההערכה של בעיות פסיכו-סוציאליות וטיפול נפשי לאנשים עם סרטן הכרחיים בטיפול האונקולוגי השגרתי. עם זאת, בשל לחץ הזמן, עמדות כלפי הפרעות נפשיות וחוסר הוודאות, העיסוק בסוגיות אלה הינו נדיר בקרב אונקולוגים.

הגורמים שצוינו מעלה מורכבים אף יותר כאשר המטופל והמטפל שונים בשיוך

האתני-תרבותי שלהם. מטרתו של פרוייקט זה היא לחקור את ההבדלים בצרכים נפשיים וחסמים בגישה לטיפול בקרב אנשים בעלי רקע אתני שונה, החולים בסרטן.

מטרת הפרוייקט הינה פיתוח המלצות ישומיות שנועדו לסייע לאונקולוגים ומטפלים אחרים במתן השירות השגרתי לאוכלוסיות מגוונות מבחינה אתנית, על מנת לשפר את הטיפול בחולה ולהפחית פערים בבריאות.

 

הפרוייקט ממומן על ידי המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות, ישראל.

פערים בבריאות נפשית והתאמת הטיפול לצרכיהם של מטופלים החולים בסרטן

המרכז 

למחקר קליני בין-תרבותי​​

Prof. Ora Nakash / onakash@smith.edu / © 2013 by MOGY                                                                                                                                                                       Follow us on 

  • linkedin-square