מהגרים חווים מצוקה וקשיים רבים לפני, בזמן ולאחר תהליך ההגירה. במחקר זה אנו מעוניינים לבחון את גורמי הסיכון והחוסן המשפיעים על הרווחה הנפשית של מהגרי עבודה ופליטים וילדיהם. המחקר מתנהל בשני אתרים:

(1) תיכון ע"ש רוגוזין בתל אביב, הידוע בנגישותו לילדים של מהגרים ו-(2) המרפאה הפתוחה שהוקמה על ידי ארגון רופאים לזכויות אדם בישראל, המספקת שירותים רפואיים למהגרים.


המחקר ממומן בחלקו על ידי פרוייקט COST של האיחוד האירופי- התאמת מערכות בריאות אירופאיות לאוכלוסיות מגוונות (ADAPT).

 

מחקר נוסף העוסק בזיהוי גורמי סיכון והגנה לדיכאון לאחר לידה בקרב מחפשות מקלט בישראל ממומן על ידי נציבות האו"ם לפליטים (UNHCR).

צרכים נפשיים ושימוש בשירותים של קבוצות מהגרי עבודה ופליטים

המרכז 

למחקר קליני בין-תרבותי​​

Prof. Ora Nakash / onakash@smith.edu / © 2013 by MOGY                                                                                                                                                                       Follow us on 

  • linkedin-square