פרוייקט זה הינו שיתוף פעולה בינלאומי חלוץ הבוחן את מהימנותו, תוקפו ויעילותו הקלינית של אבחון אב-טיפוס של הפרעות מצב רוח וחרדה בציר I. במחקר, אנו נשווה פרוטוטיפים שגובשו במחקר אמפירי אל מול אבחון קטגוריאלי המבוסס על שיטת האבחון הנוכחית של ה DSM-IV. המטרה המרכזית של פרוייקט זה היא לספק ידע אמפירי שנועד לתת הנחיות להתפתחויות עתידיות של מערכות האבחון של ה DSM וה ICD.


הפרוייקט ממומן על ידי הקרן הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראל.

מהימנות ותקפות של אבחנה מימדית להפרעות ציר I ב- DSM

המרכז 

למחקר קליני בין-תרבותי​​

Prof. Ora Nakash / onakash@smith.edu / © 2013 by MOGY                                                                                                                                                                       Follow us on 

  • linkedin-square